Heeft u uitdagingen op het terrein van Data Beheer ? Heeft u tijdelijk operationele ondersteuning nodig of heeft u meer behoefte aan procesmatige kennis van datastromen en inrichting van dataprocessen ? Bij ons kunt u terecht voor :

- tijdelijke invulling van operationele functies (Data invoer, Data Stewards, Managementfuncties)
- extra kennis voor de (her)inrichting van dataprocessen (bijvoorbeeld door ingebruikname van nieuwe applicaties)
- interim oplossing voor het beheer van uw Informatievoorziening.

Zie ook een verdere toelichting van onze dienstverlening bij Master Data Management.

"Wij garanderen kwaliteit en zekerheid en vooral de betrokkenheid van onze medewerkers bij uw belangen is zeer kenmerkend"