De Informatievoorziening binnen bedrijven is vaak lang in gebruik, maar wordt maar zelden "gemanaged" door een Informatie Manager ! Dat is toch vreemd ?!

Wij kunnen u helpen de "afstand" tussen de Business en IT te verkleinen en de onderlinge samenwerking te bevorderen, wat zal leiden tot een beter beheer en gebruik van uw Informatievoorziening. Hiervoor gaan wij uit van het BiSL model, waardoor de volgende onderwerpen aan bod komen :

- bepalen van de informatie strategie : is uw Informatievoorziening nog up to date en berekend op toekomstige ontwikkelingen binnen uw eigen branche
- is de Informatievoorziening goed geborgd binnen de organisatie
- voldoet de voorziening nog in de behoefte, is er goed zicht op lopende en toekomstige wijzigingen, zijn de kosten en baten inzichtelijk en is dit geheel in "control"
- is de kennis binnen de gebruikers goed op orde en is deze geborgd binnen de organisatie
- waar in de organisatie vindt het Functioneel Beheer plaats en opereert deze onafhankelijk van IT of eventuele externe leveranciers
- zijn de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen helder en hoe lopen de communicatielijnen

Laat u niet verrassen door onnodige kosten door slecht beheer van uw Informatievoorziening. Voorkomen is beter (lees : goedkoper) dan genezen (achteraf corrigeren kost veel geld en zorgt tevens voor het wantrouwen van het systeem en/of IT leverancier).

Wij hanteren een effectieve werkwijze en (door onze ruime ervaring en kennis over MDM) kunnen wij  u tevens ondersteunen bij het beheren en rapporteren over uw data(processen). De combinatie van ondersteuning op strategisch en tactisch niveau m.b.t. uw Informatievoorziening en onze praktische kennis over Master Data processen, maken ons een unieke partner binnen dit vakgebied."Onze samenwerking wordt gekenmerkt door betrokkenheid, vertrouwen, kwaliteit en vooral kwalitatief hoogwaardige dienstverlening naar de klant"

Direct reageren? Gebruik de “Uw reactie” pagina, de chat functie op deze site,
of ga direct naar onze “Contact” gegevens

Wie zijn wij

JOB ADVICE HRM Adviesbureau is opgericht in 2006 en was hoofdzakelijk actief met de invulling van vacatures en met het geven van loopbaanadviezen.

Anno 2019 is de dienstverlening behoorlijk breder geworden en richt zich meer op structurele vraagstukken binnen organisaties. Het gaat dan met name om :
- Inrichting van diverse HR processen en systemen (o.a. uitgebreide wervingscampagnes en Functioneel Beheer)
- Beheer van informatievoorzieningen
- Data gerichte vraagstukken (Inrichting van databases, data processen en geven van invulling aan data gerelateerde functies).

Wij hanteren korte en effectieve communicatielijnen. Geen loze beloftes en een reëel en eerlijk advies zijn kenmerkend voor onze werkwijze.

Contact gegevens

Job Advice HRM Adviesbureau
Patroonstraat 7, 3861RN Nijkerk

+31(0)6 41 03 74 41


Ma-Vr: 10.00 - 17.00