De Informatievoorziening binnen bedrijven is vaak lang in gebruik, maar wordt maar zelden "gemanaged" door een Informatie Manager ! Dat is toch vreemd ?!

Wij kunnen u helpen de "afstand" tussen de Business en IT te verkleinen en de onderlinge samenwerking te bevorderen, wat zal leiden tot een beter beheer en gebruik van uw Informatievoorziening. Hiervoor gaan wij uit van het BiSL model, waardoor de volgende onderwerpen aan bod komen :

- bepalen van de informatie strategie : is uw Informatievoorziening nog up to date en berekend op toekomstige ontwikkelingen binnen uw eigen branche
- is de Informatievoorziening goed geborgd binnen de organisatie
- voldoet de voorziening nog in de behoefte, is er goed zicht op lopende en toekomstige wijzigingen, zijn de kosten en baten inzichtelijk en is dit geheel in "control"
- is de kennis binnen de gebruikers goed op orde en is deze geborgd binnen de organisatie
- waar in de organisatie vindt het Functioneel Beheer plaats en opereert deze onafhankelijk van IT of eventuele externe leveranciers
- zijn de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen helder en hoe lopen de communicatielijnen

Laat u niet verrassen door onnodige kosten door slecht beheer van uw Informatievoorziening. Voorkomen is beter (lees : goedkoper) dan genezen (achteraf corrigeren kost veel geld en zorgt tevens voor het wantrouwen van het systeem en/of IT leverancier).

Wij hanteren een effectieve werkwijze en (door onze ruime ervaring en kennis over MDM) kunnen wij  u tevens ondersteunen bij het beheren en rapporteren over uw data(processen). De combinatie van ondersteuning op strategisch en tactisch niveau m.b.t. uw Informatievoorziening en onze praktische kennis over Master Data processen, maken ons een unieke partner binnen dit vakgebied."Onze samenwerking wordt gekenmerkt door betrokkenheid, vertrouwen, kwaliteit en vooral kwalitatief hoogwaardige dienstverlening naar de klant"